Skip to main content

Hvorfor PKK-huset?

PKK-huset er grunnlagt av personer med tilsammen 26 års erfaring fra norsk bil -og verkstedbransje. Denne erfaringen håper vi kommer deg som bruker til nytte.

Ideen til PKK-huset startet med gjentatte tilbakemeldinger fra kunder angående hvor krevende det er å ajourholde og ikke minst få tilgang til korrekte opplysninger og hvordan kommunisere effektivt med eksisterende og nye kunder. Mange opplever at det er både tidskrevende og ikke minst svært kostbart.

Valg av riktig målgruppe samt korrekt datagrunnlag om eksisterende og potensielt nye kunder er avgjørende for at du skal lykkes med god kundedialog. Vi har derfor valgt å kombinere det beste fra hver vår verden og utviklet PKK-huset til Norges eneste “One Stop Shopping” for PKK tjenester. Vi er trygge på at vi kan hjelpe deg med å øke profesjonaliteten og lønnsomheten på ditt verksted dersom du benytter PKK-husets tjenester.

Om selskapet

PKK-huset har som målsetning å tilby en “State of the art” portal med ekstremt høy kost/nytteverdi for sine kunder. Teamet bak PKK-huset har mange års erfaring og stor forståelse for viktigheten av høy datakvalitet og god markedsdialog.

Nå vil vår erfaring og kompetanse bli rettet mot norske bilverksteder for å tilby en tjenesteportal som ikke tidligere har eksistert i det norske markedet. Helt fra ide-unnfangelse i 2014 og gjennom hele utviklingsløpet har det vært vårt mål å innfri våre kunders ønske mhp. en funksjonell, effektiv og kostnadsoptimal løsning. Siden løsningen er 100% selvbetjent og basert på “No cure – No pay” prinsippet tilbyr PKK-huset et formidabelt inntjeningspotensial for sine brukere. Kombiner dette med automatiseringer, datakvalitet, markedets beste kommunikasjonsplattform og du får en venn for livet.

PKK-husets tjenester vil gjøre det enkelt for deg å nå ut til:

Riktig kunde  ⇾  til riktig tid  ⇾  i riktig kanal

Kombinert med ledende kommunikasjonsplattform, erfaring og god datakvalitet skal du som bruker være trygg på at du når din målgruppe.

FORTSETT UTVIKLINGEN

PKK Huset hjelpe deg med å øke profesjonaliteten og lønnsomheten på ditt verksted.

BLI KUNDE NÅ