Skip to main content

Få raskt og enkelt riktige opplysninger på dine kundedata til enhver tid. Når du ønsker å gjøre en aktivitet mot dine kunder er det viktig å sikre seg at kommunikasjonen kommer frem til riktig person.

Fungerer på alle plattformer:

Alltid oppdatert

Riktige data og riktig kommunikasjon

Riktige kundeopplysninger er bedriftens viktigste verdi. Riktige data, riktig kommunikasjon øker svarprosent fra dine kunder markant

Vaske dine kundedata

Aldri en kundeaktivitet uten først å oppdatere dine kundedata

Du kan enkelt vaske dine kundedata gjennom PKK-husets vasketjeneste. Vha. bilens reg. nr. påfører vi riktig eiernavn dersom eiet og riktig brukernavn dersom leaset, adresse, mobilnummer samt at vi sjekker om bilen er kondemnert, avskiltet evt. om eier/bruker har reservert seg mot reklame evt. avgått ved døden

Enkel utsendelse av aktiviteten

Det er enkelt å benytte PKK-husets kommunikasjonsplattform for å sikre optimal utsendelse av aktiviteten. Kommuniser vha. Mobile landingssider, epost i tillegg til DM/brev/kort som automatisk sendes ut fra portalen.

Gjennomsiktig betaling

Du betaler kun for de opplysningene og kommunikasjonen som benyttes, ingen øvrige kostnader, siden alle våre tjenester belastes vha. kredittkort har du automatisk 45 dagers kredittid.

Alle kjøretøygrupper

Vi dekker alle kjøretøygrupper (+/- 7500kg) hvor det kreves EU kontroll.

Tilpass din meldingen

PKK-huset har utviklet et rikt arkiv av maler du kan benytte for å profesjonalisere din kommunikasjon.

Riktige kundeopplysninger

Riktige data, riktig kommunikasjon øker svarprosent fra dine kunder markant.

Universell løsning

Jobb på hva du vil, hvor du vil.

Valg av riktig målgruppe samt korrekt datagrunnlag om eksisterende og potensielt nye kunder er avgjørende for at du skal lykkes med god kundedialog. Vi har derfor valgt å kombinere det beste fra hver vår verden og utviklet PKK-huset til Norges eneste “One Stop Shopping” for PKK tjenester.

FORTSETT UTVIKLINGEN

PKK Huset hjelper deg med å øke profesjonaliteten og lønnsomheten på ditt verksted.

BLI KUNDE NÅ