Skip to main content

PKK-registrering gjøres enkelt og sikkert gjennom PKK-huset. Vi følger alle standarder gitt av Statens Vegvesen for hovedkontroll, etterkontroll og stikkprøvekontroll.

Fungerer på alle plattformer:

Rask og enkel

Fleksibel, enkel og personifisert

Du kan enkelt bestemme din egen rekkefølge på punktene, evt, kan du enkelt godkjenne alle punkter vha. ett klikk dersom bilen er uten mangler og du kan enkelt godkjenne hvert av de 10 hovedpunktene ved ett klikk dersom hovedpunktet er uten mangler.

Din pålitelige partner

Godkjent av Statens Vegvesen siden 2014

PKK-registrering gjøres enkelt og sikkert gjennom PKK-huset. Vi følger alle standarder gitt av Statens Vegvesen for hovedkontroll, etterkontroll og stikkprøvekontroll.

Kraftig og funksjonell

Kvalitetsmodul

PKK-huset leverer sofistikert kvalitetsmodul hvor egen kvalitetshåndbok kan lastes opp. Dynamisk kobling mellom organisasjon, roller & funksjoner inn mot organisasjonskart. Forslag til kvalitetshåndbok følger med.

Omfattende info

Takstmodul

PKK-huset leverer sofistikert takstmodul hvor du enkelt kan gjennomføre takster, lage takstrapport og tilstandsrapport på alle kjøretøy. Skadeskjema, arbeidsdokument etc. gjør at du som profesjonell bruker vil kunne samle alle opplysninger om kjøretøyet og gjennomføre en sikker skadetakst og påføre riktig påkost.

Samle dine PKK tjenester i en og samme portal

Kvalitetsstyringssystem

Tilgang til et oversiktlig kvalitets styringssystem som også inneholder forslag til “Kvalitets håndbok”.

Takstsystem

Tilgang til takstskjema for å kunne ferdigstille fullverdig takstrapporter samt direkte overføring til tilstandsrapport for utskrift av disse.

Betal per kontroll

Du betaler kun for hver kontroll samt evt kvalitetsstyring.
No cure - no pay. Du betaler kun for eget forbruk.

Universell løsning

Jobb på hva du vil, hvor du vil.

Valg av riktig målgruppe samt korrekt datagrunnlag om eksisterende og potensielt nye kunder er avgjørende for at du skal lykkes med god kundedialog. Vi har derfor valgt å kombinere det beste fra hver vår verden og utviklet PKK-huset til Norges eneste “One Stop Shopping” for PKK tjenester.

FORTSETT UTVIKLINGEN

PKK Huset hjelper deg med å øke profesjonaliteten og lønnsomheten på ditt verksted.

BLI KUNDE NÅ