PKK-registrering

PKK-registrering gjøres enkelt og sikkert gjennom PKK-huset.

Vi følger alle standarder gitt av Statens Vegvesen for hovedkontroll, etterkontroll og stikkprøvekontroll. Løsningen er optimalisert for best mulig oversikt samtidig som den må kunne gjennomføres hurtig og effektivt.

PKK-inkalling

PKK-innkalling er delt i to tjenester.

Du kan velge å benytte kunder fra din egen kundebase og sende ut gjennom PKK-husets brukervennlige kommunikasjonsplattform. Alternativt kan du velge å kalle inn nye kunder ved å velge kjøretøygruppe, bilmerke(r), reg. år (fra/til), etc.

Vask av kundedata

Få raskt og enkelt riktige opplysninger på dine kundedata til enhver tid.

Når du ønsker å gjøre en aktivitet mot dine kunder er det viktig å sikre seg at kommunikasjonen kommer frem til riktig person. Du kan enkelt vaske dine kundedata gjennom PKK-husets vasketjeneste. Vha. bilens reg. nr. påfører vi riktig eiernavn dersom eiet og riktig brukernavn dersom leaset, adresse, mobilnummer samt at vi sjekker om bilen er kondemnert, avskiltet evt. om eier/bruker har reservert seg mot reklame evt. avgått ved døden.